09 February 2012

Psikologi dan Agama

Psikologi dan agamaibaratnya satu gabungan compound words yang menghasilkan satu makna yang berkait antara satu sama lain.

Pokok pangkalnya, ia mencuba untuk menjawab beberapa persoalan penting tentang betapa manusianya mereka. Antara soalan tersebut adalah:

1) sejauh manakah manusia mampu menggunakan agama sebagai penjelasan untuk kebanyakan perkara yang berlaku dalam hidup mereka?

Bacaan asas yang kita perlukan untuk memahami lebih lanjut isu ini tentunya ada dalam disiplin atau subjek Cognitive Psychology, Neurological Psychology

2) wujudkah perbezaan jantina dalam sifat manusia menanggap agama dan relevannya kepada hidup mereka?

Bacaan asas seterusnya yang boleh kita rujuk dalam memahami isu ini pula ada dalam disiplin atau subjek Social Psychology, Developmental Psychology

3) sejauh manakah agama, dan ketahap manakah, manusia mampu menjadikan agama dan cara hidup positif mereka untuk coping mechanism mereka?

Bacaan asas yang kita perlukan untuk memahami lebih lanjut isu ini tentunya ada dalam disiplin atau subjek Psychology of Personality, Counseling Psychology

4)sejauh manakah penafian yang mampu diusulkan terhadap psikologi, atas asas pembinaan ilmu Western Psychology yang nyatanya menolak agama , jiwa dan KeTuhanan sebagai modulator untuk motif kelakuan dan pemikiran manusia?

Isu ini tentunya ada dalam disiplin atau subjek History and Philosophy of Psychology, Developmental Psychology, Psychodynamic Theory of Psychology

Hakikatnya, betapa agama itu diilmiahkan, pasti ada beberapa disiplin ilmu yang mutlaknya hanyalah Hak Allah. Dan ini tidak pula bermaksud psikologi dan agama itu tidak ada kaitan langsung pula ya! =)

Jom baca Link berkaitan untuk review:Atau, anda boleh dapatkan sinopsis secara keseluruhan dari perspektif Islami , tulisan Hujjatul Islam Imam Al Ghazali dalam bukunya The Alchemy of Happiness , atau Kimiya' As Saa'dah.Jika sukakan entri ni, do reward me with the ads below, ya =) Ada soalan atau pendapat nak kongsi? Jom, sembang2 di ruangan komen di bawah. Jom, jom!

Kita Kawan, Bukan Mahu Lawan

Koleksi Flash Header

Related Posts with Thumbnails