04 June 2005

waktu dan keretapi

Waktu waktu yang bergerak sebenarnya bagi saya seperti unit keretapi yang panjang. Kita masuk ke dalam satu unithingga sampai ke destinasi yang dituju. dan kita keluar dari unit lain kepada unit yang lain. kita akan menaiki keretapi ini hingga bila bila untuk ke mana-mana. sebanyak mana tiket yang kita telah gunakan untuk menaiki gerabak keretapi ni, ia melambangkan sebanyak mana pengalaman yang telah kita kutip. orang orang yang kita jumpa dalam gerabak keretapi tersebut, adalah lambang kepada interaction yang telah kita terlibat sama. antara sedar ataupun tidak, kita telah berinteraksi dan akan sentiasa berinteraksi dengan orang di dalam keretapi dan di sekeliling kita.

1 comment:

ZY said...

interesting theory.

Kita Kawan, Bukan Mahu Lawan

Koleksi Flash Header

Related Posts with Thumbnails